Valvottavatiedote 30.1.2018 – 5/2018

Rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien määräysten ja ohjeiden muutokset voimaan 15.2.2018

​Finanssivalvonta on antanut 29.1.2018 kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat muutetut määräykset ja ohjeet 2/2016 seuraaville valvottaville:

  • luottolaitokset
  • sijoituspalveluyritykset
  • luottolaitosten omistusyhteisöt
  • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt.

Uudistuksen sisältö

Määräys- ja ohjemuutoksella pannaan täytäntöön

  • 1.1.2018 voimaan tulleen IFRS 9: Rahoitusinstrumentit aiheuttamat muutokset
  • 3.1.2018 voimaan tullut laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1073/2017)
  • 24.1.2018 voimaan tullut valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (76/2018).

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 15.2.2018, ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2018 laadittavaan tilinpäätökseen.

Palauteyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Kumotut määräykset

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 8/2012: Tilintarkastus.

Lisätietoja antaa

  • Teija Rehn, tilinpäätösasiantuntija, puhelin 09 183 5531 tai sähköposti teija.rehn(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet