Tillsynsmeddelande 29.9.2017 – 51/2017

Finansinspektionen har bedömt värdepappersföretags, fondbolags och AIF-förvaltares compliance-funktions organisation och kvalitet

Finansinspektionen samlade 2016 in uppgifter av tillsynsobjekten om compliance-funktionens organisation och resurser för en temabedömning. Enkäten besvarades av 96 tillsynsobjekt – samtliga värdepappersföretag, fondbolag och AIF-förvaltare som då hade verksamhetstillstånd. I temabedömningen ingick inga möten med tillsynsobjekten, utan bedömningen gjordes utifrån skriftligt material.

Syftet med temabedömningen var att utreda hur compliance-funktionen och dess uppdrag är organiserade, är funktionen oberoende och har tillräckliga kvantitativa och kvalitativa resurser reserverats för funktionen. Vid temabedömningen fästes särskild uppmärksamhet vid att förutsättningar enligt regleringen föreligger även när funktionen är utlokaliserad.

Närmare upplysningar

  • Eventuella företagsspecifika frågor besvaras av respektive tillsynsobjekts egen ansvariga övervakare.
  • Allmän tilläggsinformation lämnas av Nina Sjöman, marknadsövervakare, telefon 09 183 5249 eller nina.sjoman(at)fiva.fi.

Bilaga

Tillsynsbrev 13.9.2017: Finansinspektionens temabedömning av tillsynsobjektens organisation av compliance-funktionen (pdf)

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 18 september 2017.