Valvottavatiedote 18.9.2017 – 51/2017

Finanssivalvonta on arvioinut sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien compliance-toiminnon järjestämistä ja laatua

Finanssivalvonta on lähettänyt sijoituspalveluyrityksille, rahastoyhtiöille ja vaihtoehtorahastojen hoitajille valvontakirjeen compliance-toiminnon järjestämisestä.

​Finanssivalvonta keräsi vuonna 2016 teema-arviota varten valvottavilta tietoa compliance-toiminnan järjestämisestä ja resursseista. Kyselyyn vastasi 96 valvottavaa – kaikki tuolloin toimiluvan omanneet sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat. Teema-arvioon ei kuulunut valvottavien tapaamisia, vaan arviointi tehtiin kirjallisen materiaalin perusteella.

Teema-arvion tavoitteena oli selvittää, miten compliance-toiminto ja sen tehtävät on järjestetty, toteutuuko toiminnon riippumattomuus ja onko toiminnolle varattu määrällisesti ja laadulliset riittävät resurssit. Teema-arviossa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että sääntelyn edellytykset täyttyvät silloinkin, kun toiminto on ulkoistettu.

Ruotsinkielinen versio on saatavissa myöhemmin.

Lisätietoja

  • Mahdollisiin yhtiökohtaisiin kysymyksiin vastaa kunkin valvottavan oma vastuuvalvoja
  • Yleisesti lisätietoja antaa Nina Sjöman, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5249 tai nina.sjoman(at)finanssivalvonta.fi.


Liite

Valvontakirje: Finanssivalvonnan teema-arvio valvottavien compliance-toiminnon järjestämisestä (pdf)