Tillsynsmeddelande 31.3.2017 – 18/2017

Ändringar i föreskrifter och anvisningar för arbetspensionsanstalter

Finansinspektionen har den 11 oktober 2016 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar om arbetspensionsanstalternas solvens. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2017.

Revideringens innehåll

Lagändringarna om arbetspensionsanstalternas solvens trädde i kraft den 1 januari 2017. Lagändringarna medför också ändringar i föreskrifterna och anvisningarna för arbetspensionsanstalter. En del av ändringarna publicerades den 18 oktober 2016 (tillsynsmeddelande 69/2016). Nu publiceras resten av de uppdaterade föreskrifterna och anvisningarna:

  • Föreskrifter och anvisningar 1/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
  • Föreskrifter och anvisningar 14/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag
  • Föreskrifter och anvisningar 15/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser

Ändringarna hänför sig i huvudsak till solvens- och pensionsreformen.

Närmare upplysningar lämnas av

Redovisningsexpert Marketta Lindén, telefon 010 831 5350, marketta.linden(at)fiva.fi.

Bilagor

  • Föreskrifter och anvisningar 1/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
  • Föreskrifter och anvisningar 14/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag 
  • Föreskrifter och anvisningar 15/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser