Valvottavatiedote 31.3.2017 – 18/2017

Työeläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin muutoksia

Finanssivalvonta on antanut 11.10.2016 työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevat päivitetyt määräykset ja ohjeet. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2017. 

​Uudistuksen sisältö

Työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2017. Lakimuutokset aiheuttavat muutoksia myös työeläkelaitoksia koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Osa muutoksista on julkaistu 18.10.2016 (valvottavatiedote 69/2016). Nyt julkaistaan loput päivitetyt määräykset ja ohjeet:

  • Määräykset ja ohjeet 1/2011: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
  • Määräykset ja ohjeet 14/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • Määräykset ja ohjeet 15/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt

Muutokset liittyvät pääosin vakavaraisuus- ja eläkeuudistukseen.

Lisätietoja antaa

Marketta Lindén, tilinpäätösasiantuntija, puhelin 010 831 5350, marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

  • Määräykset ja ohjeet 1/2011: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
  • Määräykset ja ohjeet 14/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • Määräykset ja ohjeet 15/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt