Tillsynsmeddelande 27.1.2016 – 8/2016

Tolkning av hur bolagets lösningsrätt inverkar på klassificeringen av aktier som kärnprimärkapital

​Enligt Finansinspektionens tolkning är aktier som bolaget i bolagsordningen getts rätt att lösa in i enlighet med 3 kap. 7 § i aktiebolagslagen (624/2006) inte kärnprimärkapitalinstrument (CET1) i kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbolags och betalningsinstituts kapitaltäckningsberäkning och konsoliderade kapitaltäckningskalkyl.

Tolkningen jämte motivering finns i Finansinspektionens webbtjänst, under Tolkningar och ställningstaganden.

Enligt Finansinspektionens tolkning borde bolaget stryka bolagets rätt att lösa in sina egna aktier i bolagsordningen och ta upp saken i föredragningslistan för följande bolagsstämma, ifall man vill klassificera aktierna i fråga som kärnprimärkapital.

Ytterligare information lämnas på avdelningen för institutionstillsyn av

jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319 eller e-post minna.sahari(at)fiva.fi

Bilaga

Tolkning: Hur bolagets lösningsrätt inverkar på klassificeringen av aktier som kärnprimärkapital (CET1)