Valvottavatiedote 27.1.2016 – 8/2016

Tulkinta yhtiön lunastusoikeuden vaikutuksesta osakkeen ydinpääomakelpoisuuteen

Finanssivalvonnan antaman tulkinnan mukaan osakkeet, joihin yhtiöjärjestyksessä on annettu yhtiölle osakeyhtiölain (624/2006) 3 luvun 7 §:n mukaisesti lunastusoikeus, eivät ole ydinpääomainstrumentteja (CET1) luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja maksulaitosten vakavaraisuuslaskennassa ja konsolidoidussa vakavaraisuuslaskelmassa.

Tulkinta perusteluineen löytyy Finanssivalvonnan verkkopalvelusta kohdasta Kannanotot ja tulkinnat.

Yhtiön tulisi Finanssivalvonnan antaman tulkinnan perusteella poistaa yhtiöjärjestyksistään yhtiön oikeus lunastaa omia osakkeitaan ja ottaa asia seuraavaksi järjestettävän yhtiökokouksen asialistalle, mikäli se haluaa luokitella kyseiset osakkeet ydinpääomaansa kuuluviksi.

Lisätietoja antaa Instituutiovalvonta-osastolla

  • lakimies Minna Sahari, puhelin 010 831 5319 tai sähköpostitse minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Tulkinta: Yhtiön lunastusoikeuden vaikutus osakkeen ydinpääomakelpoisuuteen (CET1)