Tillsynsmeddelande 15.3.2016 – 17/2016

Ny åtgärdstariff träder i kraft den 15 mars 2016

Tariffen har uppdaterats enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut.

Därtill har det gjorts uppdateringar med anledning av ändringar i värdepappersmarknadslagen (1278/2015) och upphävandet av finansministeriets förordning om anmälan om betydande ägar- och röstandelar (upphävts genom lag 1278/2015). Dessutom har priset på tillståndet att avvika från begränsningar gällande kundrisker enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) justerats.

Åtgärdstariffen finns under adressen, Finansinspektionen.fi.

Närmare upplysningar

ekonomiexpert Tommi Tulonen, telefon 010 831 5286.

Bilaga

Åtgärdstariff (pdf)