Valvottavatiedote 15.3.2016 – 17/2016

Uusi toimenpidehinnasto voimaan 15.3.2016

Finanssivalvonnan uusi toimenpidehinnasto tulee voimaan 15.3.2016. Hinnastoon on tehty neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1024/2013 luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille johtuva päivitys.

Lisäksi on tehty arvopaperimarkkinalain muutoksista (muutettu lailla 1278/2015) ja valtiovarainministeriön huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta annetun asetuksen kumoamisesta (kumottu lailla 1278/2015) johtuvat päivitykset sekä tarkistettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) asiakasriskejä koskevista rajoituksista myönnettävän poikkeusluvan hinta.

Toimenpidehinnasto on luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

talousasiantuntija Tommi Tulonen, puhelin 010 831 5286.

Liite

Toimenpidehinnasto (pdf)