Tillsynsmeddelande 22.11.2016 – 75/2016

EBA ber om synpunkter på ändring av teknisk standard om myndighetsrapporteringen

Operativa risker och statsexponeringar

Europeiska bankmyndigheten EBA har den 14 november 2016 publicerat en konsultation där den ber om synpunkter på förestående ändringar i den tekniska genomförandestandarden (ITS) om myndighetsrapportering.

EBA föreslår ny och mer detaljerad rapportering av statsexponeringar och andra jämställbara exponeringar och ändringar i informationen om operativa risker. En utvidgning av den nuvarande rapporteringen av operativa risker (OPR) föreslås särskilt avseende rapportering av förlusthändelser. Syftet med reformen av myndighetsrapporteringen är att systematiskt samla in information om institutens fortlöpande uppfyllelse av kapitalkraven och om deras anpassning till förändrade krav.

Närmare information om den ITS-reform och de blanketter som EBAs konsultation gäller och anvisningar för deltagande i konsultationen finns på EBAs webbplats. Svarstiden går ut den 7 januari 2017.

EBA har för avsikt att lämna ett ITS-utkast till EU-kommissionen i mars–april 2017. De reviderade kraven kommer att tillämpas från och med mars 2018. Den första rapporteringstidpunkten är den 31 mars 2018.

Ytterligare övervakningsmått för likviditetsrapporteringen (AMM)

EBA ber om synpunkter på ITS-standardens bestämmelse om införande av en blankett för löptidskategorier (maturity ladder) för ytterligare övervakningsmått för likviditetsrapporteringen ((AMM (COREP ALM)).

EBA har den 16 november 2016 publicerat en konsultation där den ber om synpunkter på ändringen av den tekniska genomförandestandarden om ytterligare övervakningsmått för likviditeten. EBAs ändringsförslag gäller införande av en blankett för löptidskategorier (maturity ladder) för ytterligare övervakningsmått för likviditetsrapporteringen (AMM). Dessutom kommer justeringar av andra tabeller och anvisningar för ifyllande av tabeller för AMM-rapporteringen att införas i enlighet med frågor som aktualiserats i EBAs Q&A-process. Syftet med justeringarna är att säkerställa genomgående överensstämmelse av tabellerna och anvisningarna i ITS-standarden om ytterligare övervakningsmått för likviditeten.

Närmare information om rapporteringen av och konsultationen om EBAs löptidskategorier finns tillgänglig på EBAs webbplats. Svarstiden går ut den 2 januari 2017.

Närmare upplysningar lämnas av

  • analytiker Marika Männistö, telefon 010 831 55 45, e-post marika.mannisto(at)fiva.fi
  • AMM: riskexpert Tomi Halme, telefon 010 831 52 33, e-post tomi.halme(at)fiva.fi
  • OPR: riskexpert Erja Pullinen, telefon 010 831 53 58, e-post erja.pullinen(at)fiva.fi