Valvottavatiedote 22.11.2016 – 75/2016

EBA pyytää näkemyksiä viranomaisraportoinnista annetun teknisen standardin muuttamisesta

Operatiiviset riskit ja valtiovastuut

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 14.11.2016 konsultaation, jossa se pyytää kommentteja viranomaisraportoinnin tekniseen täytäntöönpanostandardiin (ITS) tehtävistä muutoksista.

EBA ehdottaa uutta, aiempaa yksityiskohtaisempaa raportointia valtiovastuista ja muista niihin rinnastettavista vastuista sekä muutoksia operatiivisista riskeistä annettaviin tietoihin. Operatiivisten riskien (OPR) raportointia ehdotetaan laajennettavaksi nykyisestään erityisesti tappiotapahtumia koskevan raportoinnin osalta. Viranomaisraportoinnin uudistusten tarkoituksena on kerätä järjestelmällisesti tietoa instituutioiden vakavaraisuusvaatimusten johdonmukaisesta noudattamisesta ja niiden päivittymisestä vaatimusten muuttuessa.

Tarkempaa tietoa EBAn konsultaation kohteena olevasta ITS-uudistuksesta ja lomakkeista sekä ohjeet konsultaatioon osallistumisesta löytyvät EBAn verkkopalvelusta. vastausaika päättyy 7.1.2017.

EBAn tarkoituksena on toimittaa ITS-luonnos Euroopan komissiolle maalis-huhtikuussa 2017. Uudistettuja vaatimuksia sovelletaan maaliskuusta 2018 lukien niin, että ensimmäinen raportointiajankohta on 31.3.2018.

Likviditeetin lisämetriikan raportointi (AMM)

EBA pyytää näkemyksiä ITS:ään liittyen maturiteettitiluokkia koskevan lomakkeen (maturity ladder) käyttöönottamisesta lisälikviditeetin lisämetriikan ((AMM (COREP ALM)) raportointiin.

EBA on julkaissut 16.11.2016 konsultaation, jossa se pyytää näkemyksiä likviditeetin lisämetriikasta annetun teknisen täytäntöönpanostandardin muutoksesta. EBAn muutosehdotus liittyy maturiteettitiluokkia koskevan lomakkeen (maturity ladder) käyttöönottamiseen likviditeetin lisämetriikan AMM) raportoinnissa. AMM-raportointiin kuuluviin muihin tauluihin ja taulujen täyttöohjeisiin ollaan lisäksi tekemässä tarkennuksia EBA:n Q&A prosessissa esille nousseiden kysymysten myötä. Tarkennusten tarkoituksena on varmistaa taulukoiden ja ohjeistuksen yhtenäisyys läpi likviditeetin lisämetriikasta annetun ITS:n.

Tarkempaa tietoa EBAn maturiteettiluokkia koskevasta raportoinnista ja konsultaatiosta löytyy EBAn verkkopalvelusta. Vastausaika päättyy 2.1.2017

Lisätietoja antaa

  • analyytikko Marika Männistö, puhelin 010 831 5545, marika.mannisto(at)finanssivalvonta.fi
  • AMM: riskiasiantuntija Tomi Halme, puhelin 010 831 5233 tai tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi
  • OPR: riskiasiantuntija Erja Pullinen, puhelin 010 831 5358, erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi