Rapporteringsmeddelande 22.1.2024 – 01/2024

Inbjudan till rapporteringswebbinarium | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen håller ett webbinarium om finansiell status och riskrapportering 1 februari 2024 kl. 9.00–10.30.

Under webbinariet behandlas frågor som gäller kreditinstitutens, liv- och skadeförsäkringsbolagens, betalningsinstitutens, arbetspensionsbolagens, värdepappersföretagens och fondbolagens rapportering.

Program:

 • Webbinariet öppnas
 • Revideringen av systemet för rapporteringen av finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn:
  • Presentation av tjänsten Suomi.fi
  • Presentation av RA och VJ nationella rapporteringen
  • Presentation av sidan Inlämning av rapporter
  • Presentation av nya funktioner i diskussionsfunktionen
 • Diskussion

Deltagarna kan också skicka in frågor i förväg som kan tas upp under webbinariet. Frågor tas emot på adressen kyselyvastaukset(at)finanssivalvonta.fi till den 30 januari 2024.

Webbinariet spelas in och inspelningen läggs ut på Finansinspektionens webbplats i avsnittet Instruktioner för rapportörsportalen. Webbinariet hålls på finska.

Efter anmälan skickas en bekräftelse per e-post med länk till webbinariet.

Anmäl dig till webbinariet senast den 31 januari 2024 via länken nedan:

Länk till anmälan