Instruktioner för rapportörsportalen

Rapportörsportalens bruksanvisning (pdf)

Kända problem i rapportörsportalen (Excel), uppdaterad den 4 mars 2024.

Webinar inspelningar och presentationsmaterial av rapporteringssystemet revideringar

Finansinspektionens webinar 21.3.2024: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

Webinars presentationsmaterial (pdf)

Finansinspektionens webinar 1.2.2024: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

Webinars presentationsmaterial (pdf)

 

Finansinspektionens webinar 3.10.2023: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

 

Finansinspektionens webinar 28.4.2023: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

 

Finansinspektionens webinar 10.1.2023: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

Webinars presentationsmaterial (pdf)

Finansinspektionens webinar 28.10.2022: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

Webinars presentationsmaterial (pdf)

Finansinspektionens webinar 2.8.2022: Demonstration av rapportörsportalen

Webinar inspelning (på finska)


Finansinspektionens webinar 31.5.2022: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

Webinars presentationsmaterial (pdf)