Rapporteringsmeddelande 21.12.2022 – 39/2022

Datainsamlingar har lagts till i valideringstjänsten för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EBA

EBA datainsamlingar har lagts till Finansinspektionens nya rapporterings valideringstjänst. Valideringstjänsten är en test miljö av rapportörsportalen var rapportörer kan testa att skapa och lämna in rapporter. Rapporteringsskyldigheterna för EBA datainsamlingar läggs till den egentliga rapportörsportalen senare.

Användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva hantera rättigheterna. Rapportörerna ska ha användarrättigheter innan de första gången loggar in i rapportörsportalen. Finansinspektionen har publicerat anvisningar om rättigheterna till det nya rapporteringssystemet. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter innehåller även egna anvisningar samt stöd för användning av tjänsten. Samma användarrättigheter fungerar i båda rapportörsportalen och valideringstjänsten.

Rapportörsportal innehåller rapporteringsskyldigheterna för de samfund som ska lämna in följande datainsamlingar:

  • IF CLASS3 (Värdepappersföretagens tillsynsrapportering)
  • FP (Rapportering av finansieringsplaner)
  • REM HR Institution (Uppgifter om högre kvoter)
  • SBP CR (Supervisory Benchmarking Portfolios)
  • SBP IFRS9 (Supervisory Benchmarking Portfolios)
  • SBP RM (Supervisory Benchmarking Portfolios)


Ovan nämnda datainsamlingar ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 31 december 2022.

REM BM och REM HE datainsamlingar publiceras senare i rapportörsportal.

Vid rapportering ska de ändringar i namngivningen av rapportfilen som träder i kraft den 31.12.2022 beaktas.
Beskrivning av den maskinläsbara dataöverföringen av rapporter i XBRL-format

Vi ber användarna att underrätta Finansinspektionen om eventuella brister i rapporteringssystemet.
Kända problem i rapportörsportalen

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats
Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn

Det går att logga in i rapportörsportal via följande webbadress
https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi


Närmare information

  • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
  • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Frågor om EBA rapportering: EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi