Rapportering av ekonomisk ställning och risker

Rapporter överförs till det nya systemet enligt följande tidtabell:

Tidpunkt Rapporteringshelhet
31.7.2022 COREP LCR DA och ALMM
30.9.2022 FINREP, COREP OF, LR, LE, SBP IMV, NSFR, FP, GSII, FRTB, AE, COVID-19 och IFCLASS2
31.12.2022 REM BM, REM HE, REM HR Institution, SBP CR, SBP IFRS9, IFCLASS3, Solvens 2, Pension Fund, Pan-European Personal Pension Product
31.1.2023 SBP RM
31.3.2023 Nationella rapporteringarna S, R och LTC
30.6.2023 EBA DPM 3.2 ändringar i rapporteringen: AE, COREP ALM, COREP OF, GSII, IF CLASS2 och IF CLASS3
30.9.2023

ESMA: AIFMD

Nationella rapporteringarna KP

31.12.2023

EBA DPM 3.3 ändringar i rapporteringen

EIOPA DPM 2.8 ändringar i rapporteringen

ESMA: CSDR7, CSDR9 och MMF

Nationella rapporteringarna RA och VJ

31.3.2024

Nationella rapporteringarna: FA, FT, RVA, KT

30.6.2024

Nationella rapporteringarna: MJ, MU

30.9.2024

Nationella rapporteringarna: VC, VD, VF, VG, VS

31.12.2024

Nationella rapporteringarna: JM, KB, KA, MA, MV, VQ, VO, VA, VB, VE, VK, VL, VM, VN, VP, VT

Korrigerad rapport lämnas till det system som den första leveransen lämnades till.

 

Skyddad e-post

Företagen under tillsyn rekommenderas att skicka konfidentiell information till Finansinspektionen med skyddad e-post. Användningen av skyddad e-post gör det också möjligt att ta emot ett konfidentiellt svarsmeddelande. Finansinspektionens automatiska svarsmeddelanden om den maskinläsbara rapporteringen samt rapporteringens helpdesk-funktioner kommer att börja använda skyddad e-post fr.o.m. den 15 oktober 2020.

Använd skyddad e-post

Anvisningar för användning av skyddad e-post finns på Finansinspektionens webbplats:

Anvisningarna för användning av skyddad e-post i rapporteringen 

Ett enskilt skyddat e-postmeddelande förvaras i tjänsten i 60 dygn, varefter det raderas. Du kan ladda ner och lagra meddelandet med bilagor till önskat ställe för senare bruk.

Finanssektorns och försäkringssektorns rapporteringskartor

Tabeller på Finlands Banks websidor.