Rapportering av ekonomisk ställning och risker

Rapporter överförs till det nya systemet enligt följande tidtabell:

Tidpunkt Rapporteringshelhet
31.7.2022 COREP LCR DA och ALMM
30.9.2022 FINREP, COREP OF, LR, LE, SBP IMV, NSFR, FP, GSII, FRTB, AE, COVID-19 och IFCLASS2
31.12.2022 REM BM, REM HE, REM HR Institution, SBP CR, SBP IFRS9, IFCLASS3, Solvens 2, Pension Fund, Pan-European Personal Pension Product
31.1.2023 SBP RM
31.3.2023 Nationella rapporteringarna S, R och LTC
30.6.2023 AIFMD, CSDR 7, CSDR 9 och MMF
31.12.2023 Nationella rapporteringarna RA och VJ

Följande raporteras till det gamla systemet tills vidare:

FA, FT, JM, KA, KB, KP, KT, MA, ML, MJ, MU, MV, RVA, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VS, VT, VQ och MF

Korrigerad rapport lämnas till det system som den första leveransen lämnades till.

 

Skyddad e-post

Företagen under tillsyn rekommenderas att skicka konfidentiell information till Finansinspektionen med skyddad e-post. Användningen av skyddad e-post gör det också möjligt att ta emot ett konfidentiellt svarsmeddelande. Finansinspektionens automatiska svarsmeddelanden om den maskinläsbara rapporteringen samt rapporteringens helpdesk-funktioner kommer att börja använda skyddad e-post fr.o.m. den 15 oktober 2020.

Använd skyddad e-post

Anvisningar för användning av skyddad e-post finns på Finansinspektionens webbplats:

Anvisningarna för användning av skyddad e-post i rapporteringen 

Ett enskilt skyddat e-postmeddelande förvaras i tjänsten i 60 dygn, varefter det raderas. Du kan ladda ner och lagra meddelandet med bilagor till önskat ställe för senare bruk.

Finanssektorns och försäkringssektorns rapporteringskartor

Tabeller på Finlands Banks websidor.