Rapporteringsmeddelande 29.12.2021 – 34/2021

Utvecklandet av Finansinspektionens Rapporteringsprogrammet har upphört | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionen håller på att revidera rapporteringssystemet. Som en följd av detta har utvecklandet av Finansinspektionens Rapporteringsprogrammet upphört och nya Excel- och operativsystemversioner som publiceras efter 2021 stöds inte längre.

Finansinspektionen rekommenderar att rapportörerna själva säkerställer att de vid behov under övergångsperioden har tillgång till ett lämpligt operativsystem och en lämplig Excel-version.

Operativsystem

 • Windows version 10 som omfattas av Microsofts allmänna support

Excel version, alternativ

 • Excel version 2016
 • Excel version 2019
 • Microsoft 365 Apps for Enterprise Excel, version 2110, 2102 eller 2008

Rapporteringsprogrammet och dess arbetsböcker kan också fungera i andra Windows- och Excel-versioner. Dessa omfattas emellertid inte av den support som Finansinspektionen erbjuder.

Vid installation av rapporteringsprogrammet antas följande komponenter finnas installerade i arbetsstationen

Alla de nyaste arbetsböckerna i Finansinspektionens Rapporteringsprogrammet är kompatibla med Microsoft 365 Apps for Enterprise Excel, version 2110.

 • Arbetsböckerna för EIOPAs Solvens II - och Pension Fund -rapporteringar publicerades den 7 december 2021
 • Arbetsböckerna för EBAs rapporteringar publicerades den 20 december 2021
 • Arbetsboken för Esmas AIFMD-rapportering publicerades den 20 december 2021

Finansinspektionens rapporteringsprogram tas ur bruk i takt med att rapporteringen överförs till det nya rapporteringssystemet. Om rapportörerna i fortsättningen får ett behov av att använda hjälpmedel i produktionen av rapporter, finns det kommersiella tillämpningar för rapportproduktion på marknaden.

Närmare upplysningar

Rapporteringsmeddelande 14.6.2021 – 15/2021: Revidering av rapporteringssystemet

Mer om revidering av rapporteringssystemet i Finansinspektionens webbplats.

För mer information vänligen kontakta

 • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(a)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering: EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen: AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II -rapporteringen: S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Funds -rapporteringen: PFHelpdesk(at)fiva.fi