Raportointitiedote 29.12.2021 – 34/2021

FIVA Tiedonkeruusovelluksen kehitys on päättynyt | EBA EIOPA ESMA

Finanssivalvonnassa on käynnissä raportointijärjestelmän uudistus. Uudistuksesta johtuen FIVA Tiedonkeruusovelluksen kehitys on päättynyt ja uusia, vuoden 2021 jälkeen julkaistavia Excel-versioita ja käyttöjärjestelmiäversioita ei enää tueta.

Finanssivalvonta suosittelee raportoijia varmistamaan itse, että heillä on tarvittaessa siirtymäajan aikana käytettävissään soveltuva käyttöjärjestelmä ja Excel-versio.

Käyttöjärjestelmä

 • Microsoftin yleisen tuen piirissä oleva Windows 10-versio

Excel-versio, vaihtoehdot

 • Excel 2016 -versio
 • Excel 2019 -versio
 • Microsoft 365 Apps for Enterprise Excel -versio 2110, 2102 tai 2008

Tiedonkeruusovellus ja sen työkirjat voivat toimia muillakin Windows- ja Excel-versioilla. Nämä eivät kuitenkaan kuulu Finanssivalvonnan tarjoaman tuen piiriin.

Tiedonkeruusovelluksen asennuksessa oletetaan seuraavien komponenttien olevan asennettuna työasemaan

Kaikki FIVA Tiedonkeruusovelluksen uusimmat työkirjat ovat yhteensopivia Microsoft 365 Apps for Enterprise Excel -version 2110 kanssa.

 • EIOPAn Solvenssi II - ja Pension Fund -tiedonkeruiden työkirjat julkaistiin 7.12.2021
 • EBAn tiedonkeruiden työkirjat julkaistiin 20.12.2021
 • ESMAn AIFMD-tiedonkeruun työkirja julkaistiin 20.12.2021

Finanssivalvonnan tiedonkeruusovellukset poistuvat käytöstä sitä mukaa, kun niihin liittyvä raportointi siirtyy uuteen raportointijärjestelmään. Jos raportoijilla on tarve jatkossa käyttää raporttien tuottamisessa apuvälinettä, on markkinoilla tarjolla raportointien tuottamiseen kaupallisia sovelluksia.

Lisätietoja

Raportointitiedote 14.6.2021 – 15/2021: Raportointijärjestelmän uudistus

Raportointijärjestelmän uudistuksesta tarkemmin Finanssivalvonnan verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa

 • Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset: NewReportingSystem(a)fiva.fi
 • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset: AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset: S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Pension Funds -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset: PFHelpdesk(at)fiva.fi