Rapporteringsmeddelande 23.7.2020 – 18/2020

EBA har publicerat en ändrad teknisk genomförandestandard för kreditinstitut (ITS), Covid19-demoarbetsböcker har publicerats | EBA

EBA har publicerat en teknisk genomförandestandard (ITS) gällande DPM-modellen som används i myndighetsrapporteringen, XBRL-taxonomins och valideringsreglerpaket som gäller Covid19-, Resolution- och Supervisory Benchmarking -rapportering. Den nu publicerade genomförandestandarden blir bindande lagstiftning först efter att Europeiska kommissionen har godkänt den och publicerat den i Europeiska unionens officiella tidning.

DPM version 2.10 för datainsamling för Covid19 -datainsamling används från rapporteringstidpunkten 30.9.2020 och för Resolution- och Supervisory Benchmarking -datainsamlingar från 31.12.2020 (SBP IMV från 09/2020).

Demo-arbetsböcker för Covid19-datainsamling och en ny version av rapporteringsprogram i Jakelu-service har publicerats. Den nya versionen av rapporteringsprogram kommer att finnas allmänt tillgänglig senare i år.

Följande valideringsregel på blankettnivå har förändrats:

  • F_23.01 – F_26.00 ja F_47.00 FINREP9 IFRS
  • C_75.01
  • F_11.03 FINREP9 SIMPLIFIED IFRS
  • F_14.00 FINREP9 OVER-SIMPLIFIED IFRS

Rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå, DPM 2.9

EBA har övergått till en ny modulär publiceringsmodell i och med DPM 2.9-versionen. I den nya modellen publiceras förändringarna i rapporteringsramen vid olika tidpunkter. Förändringarna i rapporteringen träder i kraft från och med tidpunkter som fastställs på basis av publiceringsmodellens tidtabell. Finansinspektionen (FIN-FSA) kommer att informera om nya ITS-publiceringar senare.

EBAs webbsidor om XBRL-taxonomin och DPM-modellen som gäller ITS-rapporteringen

Ytterligare information:

  • EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi