Raportointitiedote 23.7.2020 – 18/2020

EBA on julkaissut toisen osan luottolaitoksia koskevasta teknisestä täytäntöönpanostandardista, Covid19-tiedonkeruun demotyökirjat julkaistu | EBA

EBA on julkaisut teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS), viranomaisraportoinnissa käytetyn DPM-mallin, XBRL-taksonomian sekä validointisääntöpaketin Covid19-, Resolution- ja Supervisory Benchmarking -tiedonkeruiden osalta. Nyt julkaistu ITS on sitovaa lainsäädäntöä vasta, kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

DPM 2.10 -versiota käytetään raportointiin Covid19 -tiedonkeruun osalta 30.9.2020 alkaen ja Resolution- ja Supervisory Benchmarking -tiedonkeruiden osalta tiedonajankohdasta 31.12.2020 alkaen (SBP IMV 09/2020 alkaen).

Covid19-tiedonkeruulle on julkaistu demo-työkirjat ja uusi versio Tiedonkeruusovelluksesta Jakelupalvelussa. Tiedonkeruusovelluksen uusi versio tulee kattavasti käyttöön myöhemmin tänä vuonna.

Seuraaviin lomaketason raportointivelvollisuuksiin on tullut muutoksia:

  • F_23.01 – F_26.00 ja F_47.00 FINREP9 IFRS
  • C_75.01
  • F_11.03 FINREP9 SIMPLIFIED IFRS
  • F_14.00 FINREP9 OVER-SIMPLIFIED IFRS

Lomaketason raportointivelvollisuudet, DPM 2.9

EBA on siirtynyt uuteen modulaariseen julkaisumalliin DPM 2.9 -version myötä. Uudessa julkaisumallissa raportointikehyksen tiedonkeruiden muutokset julkaistaan eri ajankohtina. Tiedonkeruiden muutokset tulevat voimaan julkaisumallin aikataulun perusteella määräytyvistä tiedonajankohdista alkaen. Finanssivalvonta tiedottaa uusista ITS-julkaisuista myöhemmin.

EBAn sivusto ITS-raportointia koskevasta XBRL-taksonomiasta ja DPM-mallista

Lisätietoja:

  • EBA:n ITS-raportointi: EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi