Rapporteringsmeddelande 8.11.2019 – 25/2019

EBA uppdaterade XBRL-taxonomin 2.9 (DPM 2.9.1) | EBA

EBA har den 5.11.2019 publicerat en uppdaterad version av DPM 2.9.1 och en uppdaterad lista av valideringsreglerna. EBA har övergått fr.o.m. DPM 2.9 till en ny modulär publiceringsmodell. I den nya publiceringsmodellen kommer förändringarna i datainsamlingen som ingår i rapporteringsramen att publiceras på olika tidpunkter.

Frågor om EBAs ITS-rapportering:

  • EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi