Pressmeddelande 22.11.2017

Finanstjänsterna år 2022: Finland har förutsättningar att vara en av föregångarna inom FinTech

​– Finanssektorn står i centrum av den teknologiska revolutionen, konstaterar direktör Anneli Tuominen i sitt öppningstal på Finansinspektionens FinTech-seminarium. – En betydande del av de etablerade finansmarknadsaktörernas affärsverksamhet är hotad, då minskade provisionsintäkter, ökad konkurrens även utanför finanssektorn och stora IT-investeringar belastar lönsamheten. Vinnare är sannolikt de som bedriver olika former av samarbete och öppnar gränssnitt till sina system.

Digitaliseringen medför också nya risker. – Cyberriskerna bör beaktas på alla nivåer i den digitala värdekedjan och i olika skeden av produktutvecklingsprocessen. Cybersäkerheten är lika stark som dess svagaste länk, konstaterar Tuominen.

Finland har förutsättningar att vara en av föregångarna inom FinTech

Finland har teknologisk kompetens på hög nivå och livskraftiga startup-företag, och som konsumenter är finländarna vana vid mobil- och internettjänster. Finland har förutsättningar att vara en av föregångarna inom FinTech.

Finansinspektionen följer också noga med FinTech-utvecklingen och vill främja utvecklingen av finanssektorn inom detta område.

Finansinspektionen har tillsatt en PSD2-uppföljningsgrupp som har som mål att förmedla aktuell information och anvisningar om det andra betaltjänstdirektivet, att diskutera tolkningsfrågor och att svara på aktörerns frågor inom branschen. Även Innovation HelpDesk, som Finansinspektionen lanserade för ett år sedan, har fyllt ett behov, och HelpDesk fortsätter att stöda nya företag också i år.

En föregångarroll kräver påverkan internationellt

Eftersom digital affärsverksamhet till sina egenskaper är gränsöverskridande, bör man svara på utmaningarna med globala standarder och en gemensam europeisk lagstiftning. – Om vi vill vara föregångare inom FinTech, bör Finland vara aktiv på internationella forum redan nu. I framtiden ger till exempel Finlands kommande EU-ordförandeskapsperiod Finland möjligheter att inverka på riktlinjerna inom EU, säger Anneli Tuominen. – Ett välfungerande samarbete mellan Finlands regering, myndigheterna och finansmarknaden är viktigt för att den här möjligheten inte ska gå förlorad.

Digitaliseringen kan också skapa orealistiska förväntningar

Finansinspektionen har idag varnat konsumenterna för riskerna med kryptovalutor och ICO:s (Initial Coin Offering). Med ICO avses att en ny kryptovaluta erbjuds som vederlag för finansiering. Det ser ut som om kryptovalutor i första hand används som spekulativa investeringsobjekt, vilka ofta är förknippade med mycket orealistiska förväntningar. Riskerna i anslutning till ICO:s är inte heller helt identifierade och regleringen som skyddar investerarna är inte nödvändigtvis tillämplig på dem.

Närmare upplysningar lämnas av

Anneli Tuominen, direktör. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 050 385 5154, vardagar kl. 9–16.

Se också