Lehdistötiedote 22.11.2017

Finanssipalvelut vuonna 2022: Suomella edellytykset FinTechin edelläkävijöiden joukkoon

– Finanssisektori on teknologisen vallankumouksen keskiössä, johtaja Anneli Tuominen toteaa Finanssivalvonnan FinTech-seminaarin avauspuheessaan. – Merkittävä osa finanssimarkkinoiden vakiintuneiden toimijoiden liiketoiminnasta on uhattuna, sillä vähenevät palkkiotuotot, kasvava kilpailu myös finanssisektorin ulkopuolelta ja suuret IT-investoinnit rasittavat niiden kannattavuutta. Voittajia ovat todennäköisesti ne, jotka tekevät yhteistyötä eri muodoissa ja avaavat rajapintoja järjestelmiinsä.

Digitalisaatio tuo mukanaan myös uusia riskejä. – Kyberriskit on otettava huomioon digitaalisen arvoketjun kaikilla tasoilla ja tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. Kyberturvallisuus on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, Tuominen toteaa.

Suomella edellytykset toimia FinTechin edelläkävijöiden joukossa

Suomessa on korkeatasoista teknologista osaamista ja elinvoimainen startup-yhteisö, ja suomalaiset ovat kuluttajina tottuneita mobiili- ja internetpalveluihin. Suomella onkin hyvät edellytykset toimia FinTechin edelläkävijöiden joukossa.

Myös Finanssivalvonta seuraa FinTech-kehitystä tarkasti ja haluaa edistää finanssisektorin kehittymistä tällä saralla. Finanssivalvonnan perustaman PSD2-seurantaryhmän tavoitteena on välittää toimialalle ajankohtaista tietoa ja ohjeistusta toisesta maksupalveludirektiivistä, keskustella tulkintakysymyksistä ja vastata toimijoiden kysymyksiin. Myös Finanssivalvonnan vuosi sitten lanseeraama Innovaatio-HelpDesk on tullut tarpeeseen, ja HelpDesk jatkaa uusien yritysten tukemista tänäkin vuonna.

Edelläkävijyys edellyttää kansainvälistä vaikuttamista

Koska digitaalinen liiketoiminta on luonteeltaan rajat ylittävää, siihen liittyviin haasteisiin tulisi vastata globaaleilla standardeilla ja yhteisellä eurooppalaisella lainsäädännöllä. – Jos haluamme olla FinTechin edelläkävijä, Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisillä foorumeilla jo tänään. Tulevaisuudessa esimerkiksi Suomen tuleva EU-puheenjohtajuuskausi antaa Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa EU:n suuntalinjoihin, Anneli Tuominen sanoo. – Suomen hallituksen, viranomaisten ja finanssimarkkinoilla toimivien yhteistyö on olennaista, jottei tätä mahdollisuutta menetetä.

Digitalisaatio voi luoda myös epärealistisia odotuksia

Finanssivalvonta on tänään varoittanut kuluttajia kryptovaluuttojen ja ICOjen (Initial Coin Offering) riskeistä. ICO tarkoittaa uuden kryptovaluutan tarjoamista vastineeksi rahoitukselle. Vaikuttaa siltä, että kryptovaluuttoja käytetään ensisijaisesti spekulatiivisina sijoituskohteina, joihin kohdistuvat odotukset ovat usein hyvin epärealistisia. ICOihin liittyviä riskejä ei myöskään täysin tunnisteta, ja sijoittajia suojaava sääntely ei välttämättä sovellu niihin.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Katso myös