Pressmeddelande 18.3.2013

Verksamhetsberättelse 2012: Riskhanteringens betydelse betonas i det svaga ekonomiska läget

Den finländska finanssektorn har hittills klarat sig rimligt genom finanskrisen. Lönsamheten på sektorn är likväl utsatt för betydande hot till följd av det svaga ekonomiska läget, den långvariga låga räntenivån och ny reglering.

I direktörens översikt i Finansinspektionens verksamhetsberättelse, som publicerades i dag, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen att upprätthållandet av en sund nivå på rörelsevinsterna kan kräva kostnadsbesparingar och omvärdering av befintliga affärsmodeller. I det rådande läget framhävs betydelsen av intern styrning.

– Som helhet betraktat har finanssektorn i Finland gjort relativt bra ifrån sig i fråga om riskhanteringen.

Finansinspektionen har utfört flera inspektioner av intern styrning och riskhantering och ingripit i uppdagade brister med hård hand. – De företag med väl organiserad styrning är ofta desamma som sköter sin affärsverksamhet väl. De största bristerna i riskhanteringen finns vanligen hos de aktörer som har problem med lönsamheten och kapitaltäckningen, tillägger Tuominen.

I sin översikt tar Tuominen även upp den ödesgemenskap som råder mellan banker och stater. – Målet för den gemensamma tillsynen och den fortfarande omdiskuterade krishanteringsmekanismen är att avveckla detta samband. I regleringen finns det emellertid element som däremot stärker den. Enligt Tuominen är det beklagligt att även de kommande reglerna uppmuntrar till att gynna statsrisker i bankernas och försäkringsbolagens investeringar.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Anneli Tuominen, direktör, telefon 010 831 53 00.

Bilaga

Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)