Lehdistötiedote 18.3.2013

Toimintakertomus 2012: Heikossa taloustilanteessa riskienhallinnan merkitys korostunut

Suomen finanssisektori on toistaiseksi selvinnyt finanssikriisistä kohtuullisesti. Sektorin kannattavuuteen kohdistuu kuitenkin merkittäviä uhkia heikon taloustilanteen, pitkään jatkuvan matalan korkotason ja uuden sääntelyn vuoksi.

Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa tänään julkaistun Finanssivalvonnan toimintakertomuksen johtajan katsauksessaan, että terveen liikevoittotason ylläpitäminen saattaakin edellyttää kustannusten karsimista ja olemassa olevien liiketoimintamallien uudelleenarviointia. Tässä tilanteessa luotettavan hallinnon merkitys on korostunut.

– Kokonaisuutena arvioiden Suomen finanssisektori on hoitanut riskien hallinnan suhteellisen hyvin.

Finanssivalvonta on tehnyt lukuisia hyvän hallinnon ja riskienhallinnan tarkastuksia ja puuttunut havaittuihin puutteisiin tiukasti. – Hyvin hallintonsa järjestänyt valvottava hoitaa usein myös liiketoimintansa hyvin. Eniten parannettavaa riskienhallinnassa on usein niillä toimijoilla, joilla on ongelmia kannattavuudessa ja vakavaraisuudessa, Tuominen lisää.

Tuominen käsittelee katsauksessa myös pankkien ja valtioiden välistä kohtalonyhteyttä. – Yhteisen valvonnan ja vielä keskustelun alaisen kriisinratkaisumekanismin tavoitteena on osaltaan purkaa tätä yhteyttä. Sääntelyyn sisältyy kuitenkin elementtejä, jotka päinvastoin sitä vahvistavat. Tuominen pitää valitettavana, että tulevakin sääntely kannustaa valtionriskin suosimiseen pankkien ja vakuutusyhtiöiden sijoituksissa.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300.

Liite

Finanssivalvonnan toimintakertomus 2012 (pdf)