Webbnyheter 28.12.2023 – 15/2023

Statistisk utredning av trafikförsäkringens lönsamhet 2018–2022: Till resultatet för 2022 bidrog ett utmärkt försäkringstekniskt resultat, placeringsverksamheten var negativ

År 2022 uppgick premieinkomsten för trafikförsäkring till 742 miljoner euro och den ökade med 1,5 procent från året innan. Marknaden var fortsatt centraliserad, då de fyra största aktörernas marknadsandel mätt enligt premieinkomsten var nästan 90 procent.

Trafikförsäkringens realiserade resultat år 2022 uppvisade en vinst på 297 miljoner euro. Under den femåriga granskningsperioden var resultatet klart bättre än i genomsnitt. Till det starka resultatet bidrog det försäkringstekniska resultatet som var 480 miljoner euro positivt. Det starka försäkringstekniska resultatet kan till stor del förklaras av ändringarna i beräkningsgrunderna för försäkringstekniska ansvarsskulden och särskilt med höjningen av beräkningsräntorna, men också de försäkringstekniska resultatet korrigerat med ändringarna i beräkningsgrunderna uppvisade en vinst på 103 miljoner euro och var således bättre än i genomsnitt under granskningsperioden. Både andelen trafikarbeten och utbetalda ersättningar från trafikförsäkringen var fortfarande på en lägre nivå än före coronapandemin 2022.

Placeringsverksamheten gav för första gången under granskningsperioden en negativ avkastning på sammanlagt 183 miljoner euro, och totalresultatet korrigerat med ändringarna i beräkningsräntan var således 79 miljoner euro negativt. Under granskningsperioden har totalresultatet korrigerat med ändringarna i beräkningsräntan varit i genomsnitt 151 miljoner euro positivt och det okorrigerade totalresultatet 160 miljoner euro positivt. Försäkringsgrenens verksamhet har varit lönsam under granskningsperioden, fastän det funnits stora skillnader i resultatbildningen mellan bolagen och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen. I utredningen presenteras förutom information om realiserade resultat och deras bakgrundsuppgifter även marknadsandelar och annan information som beskriver branschen. Resultatuppgifterna per bolag publiceras i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Päivinen, matematiker, tfn 09 183 5338 eller ville.paivinen(at)fiva.fi

Bilagor

Statistisk undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2018–2022 (pdf)

Resultat per bolag 2018–2022 (Excel)