Verkkouutinen 28.12.2023 – 15/2023

Liikennevakuutuksen tilastollinen kannattavuusselvitys 2018–2022: Vuoden 2022 tuloksen taustalla erinomainen vakuutustekninen tulos, sijoitustoiminta tuotti tappiota

Vuonna 2022 liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 742 miljoonaa euroa ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 prosenttia. Markkina pysyi keskittyneenä, sillä neljän suurimman toimijan markkinaosuus maksutulolla mitattuna oli lähes 90 prosenttia.

Liikennevakuutuksen vuoden 2022 toteutunut tulos oli 297 miljoonaa euroa voitollinen. Tulos on viiden vuoden tarkasteluajanjaksolla selvästi keskimääräistä parempi. Vahvaa tulosta ajoi vakuutustekninen tulos, joka oli 480 miljoonaa euroa voitollinen. Erinomainen vakuutustekninen tulos selittyi pitkälti vastuuvelan laskuperustemuutoksilla ja erityisesti laskuperustekorkojen nostoilla, mutta myös laskuperustemuutoksista oikaistu vakuutustekninen tulos oli 103 miljoonaa euroa voitollinen ja siten tarkasteluajanjakson keskiarvoaan parempi. Sekä liikennesuoritteet, että liikennevakuutuksen maksetut korvaukset jäivät edelleen vuonna 2022 koronapandemiaa edeltävää aikaa alhaisemmalle tasolle.

Sijoitustoiminta tuotti tarkasteluajanjaksolla ensimmäistä kertaa tappiota, yhteensä 183 miljoonaa euroa, ja laskuperustemuutoksista oikaistu kokonaistulos jäi siten 79 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Tarkasteluajanjaksolla laskuperustemuutoksista oikaistu kokonaistulos on ollut keskimäärin 151 miljoonaa euroa voitollinen ja oikaisematon kokonaistulos 160 miljoonaa euroa voitollinen. Vakuutuslajin toiminta on ollut tarkasteluajanjaksolla kannattavaa, vaikka tuloksen muodostumisessa on ollut suuria eroja yhtiöiden ja eri vuosien välillä.

Finanssivalvonnan julkaisema liikennevakuutuksen tilastollinen kannattavuusselvitys perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättyyn aineistoon. Selvityksessä esitetään paitsi tiedot toteutuneista tuloksista ja niiden taustatietoja, myös markkinaosuuksia ja muita alaa kuvaavia tietoja. Erillisessä tiedostossa julkaistaan tulostiedot yhtiökohtaisesti.

Lisätietoja antaa

Ville Päivinen, matemaatikko, puhelin 09 183 5338 tai ville.paivinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Liikennevakuutuksen tilastollinen kannattavuusselvitys 2018–2022 (pdf)

Yhtiökohtaiset tulokset 2018–2022 (Excel)