Webbnyheter 7.6.2023 – 6/2023

Försäkringsbolaget Novis verksamhetstillstånd har annullerats

Slovakiens centralbank har genom sitt beslut den 1 juni 2023 annullerat verksamhetstillståndet för försäkringsbolaget Novis.1 Novis får inte längre utöva försäkringsverksamhet fr.o.m. den 5 juni 2023.

Novis har verkat i Finland med stöd av rätten till fritt tillhandahållande av tjänster. Bolagets tjänster har i Finland tillhandahållits av ombud som antecknats i Finansinspektionens register.2 Enligt Finansinspektionens uppgifter har bolaget tillhandahållit olycksfallsförsäkringar och låneskyddsförsäkringar i anknytning till konsumentkrediter.

Bolaget söks i likvidation och efter att likvidationen inletts sköts bolagets ärenden av en utredningsman som kontaktar försäkringstagarna och ger anvisningar för registrering av fordringar.

Om du är kund hos Novis och du har frågor, läs först försäkringsvillkoren för din försäkring och kontakta vid behov det ombud som sålt försäkringen till dig eller den sloveniska centralbanken (NBS -Narodna Banka Slovenska: info(at)nbs.sk). Försäkringsavtalen avslutas inte automatiskt i detta skede utan försäkringarna och försäkringsskyddet är fortfarande gällande.

Närmare upplysningar lämnas av:

Päivi Turunen, senior övervakare, tfn 09 183 5557 eller paivi.turunen(at)fiva.fi

 

1 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

2 Vakuutustori Oy, registrerats 7.6.2023