Webbnyheter 21.12.2023 – 14/2023

Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut 2024

Preliminära utgivningsdatum för Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut 2024 är den 28 mars, 27 juni, 1 oktober och 19 december. Finansinspektionen publicerar beslutet kl. 9.30 med ett pressmeddelande.

Utgivningsdatum bekräftas på Finansinspektionens webbplats och på X en vecka i förväg.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Nivån på systemriskbufferten och buffertkraven för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertar) ses över årligen.

Läs mer om makrotillsynsverktygen.