Verkkouutinen 21.12.2023 – 14/2023

Finanssivalvonnan johtokunnan makrovakauspäätökset vuonna 2024

Finanssivalvonnan johtokunnan makrovakauspäätösten alustavat julkaisuajankohdat vuonna 2024 ovat 28. maaliskuuta, 27. kesäkuuta, 1. lokakuuta ja 19. joulukuuta. Päätös julkaistaan klo 9.30 Finanssivalvonnan lehdistötiedotteena.

Julkaisupäivä vahvistetaan Finanssivalvonnan verkkosivuilla sekä X-kanavassa noin viikkoa aikaisemmin.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi vuosineljänneksittäin lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Tarvittaessa johtokunta voi tiukentaa tai keventää vakautta edistäviä nk. makrovakausvälineitä. Johtokunta päättää neljännesvuosittain muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteen suuruuksista. Järjestelmäriskipuskurin ja kansallisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten (nk. O-SII-puskureiden) tasot tarkistetaan vuosittain.

Katso lisää makrovakausvälineistä.