Webbnyheter 13.1.2023 – 2/2023

Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut 2023

Preliminära utgivningsdatum för Finansinspektionens direktions makrotillsynsbeslut 2023 är den 30 mars, 29 juni, 28 september och 20 december1).

Utgivningsdatum bekräftas på Finansinspektionens webbplats och på Twitter en vecka i förväg. Finansinspektionen publicerar beslutet kl. 9.30 med ett pressmeddelande.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Nivån på systemriskbufferten och buffertkraven för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertar) ses över årligen.

1) Datumet för december uppdaterat den 17.8.2023

Läs mer om makrotillsynsverktygen.