Verkkouutinen 13.1.2023 – 2/2023

Finanssivalvonnan johtokunnan makrovakauspäätökset vuonna 2023

Finanssivalvonnan johtokunnan makrovakauspäätösten alustavat julkaisuajankohdat vuonna 2023 ovat 30. maaliskuuta, 29. kesäkuuta, 28. syyskuuta ja 20. joulukuuta1).

Julkaisupäivä vahvistetaan Finanssivalvonnan verkkosivuilla sekä twitter-kanavassa noin viikkoa aikaisemmin. Päätös julkaistaan klo 9.30 Finanssivalvonnan lehdistötiedotteena.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi vuosineljänneksittäin lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Tarvittaessa johtokunta voi tiukentaa tai keventää vakautta edistäviä nk. makrovakausvälineitä. Johtokunta päättää neljännesvuosittain muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteen suuruuksista. Järjestelmäriskipuskurin ja kansallisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten (nk. O-SII-puskureiden) tasot tarkistetaan vuosittain.

1) Joulukuun päivämäärä päivitetty 17.8.2023

Katso lisää makrovakausvälineistä.