Webbnyheter 22.8.2022 – 11/2022

Mervi Toivanen utsedd till chefsanalytiker på Finansinspektionen

Ekonomie doktor Mervi Toivanen har utnämnts till chefsanalytiker på Finansinspektionen från och med den 1 september 2022. Hon efterträder Sampo Alhonsuo, som går i pension.

Mervi Toivanen har lång erfarenhet av olika uppdrag vid Finlands Bank och Europeiska centralbanken. Hon arbetade också som ställföreträdande chefsanalytiker på Finansinspektionen 2016–2017. Toivanen disputerade 2015 vid Vasa universitet i ämnet ”Essays on Credit Contagion and Shocks in Banking”.

I chefsanalytikeruppdraget fokuserar Mervi Toivanen särskilt på övervakning och analys av den finansiella och makroekonomiska utvecklingen samt utvecklingen inom den finansiella sektorn.

Ytterligare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Mervi-Toivanen-verkkopalvelu.jpg