Webbnyheter 14.6.2022 – 8/2022

Arbetslöshetskassorna 2021: Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning, det totala antalet utbetalda förmånsdagar och antalet dagpenningsmottagare sjönk

Coronapandemin inverkade särskilt mycket på arbetslöshetskassornas verksamhet från våren 2020 fram till våren 2021. I början av 2021 var förmånsutgifterna ännu på en hög nivå, men de började sjunka på våren och under resten av året var utgifterna på en betydligt lägre nivå än under 2020. I en jämförelse mellan förmånsutgifterna under olika år bör det beaktas att det under pandemin gjordes tillfälliga ändringar i förmånslagstiftningen, vilka höjde arbetslöshetskassornas utgifter.

År 2021 utbetalades inkomstrelaterad dagpenning för sammanlagt 2,5 miljarder euro. I arbets­löshetskassorna sjönk både utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning och det totala antalet utbetalda förmånsdagar med sju procent. Utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning och antalet utbetalda förmånsdagar sjönk i 19 kassor och steg i två kassor. Antalet mottagare av inkomst­relaterad dagpenning sjönk i alla 21 kassor. I företagarkassan ökade utgifterna för inkomst­relaterade dagpenningar med sex procent från året innan.

Handläggningstiderna för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning blev kortare efter det första coronaåret och de återgick till samma nivå som före corona. Som längst var handläggnings­tiderna för positiva beslut om full inkomstrelaterad dagpenning under det första kvartalet, då handläggningen tog i genomsnitt tio dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden i alla kassor var nio dagar år 2021.

Löntagarkassornas medlemsantal sjönk med drygt 11 000 medlemmar. Företagarkassans medlemsantal sjönk med knappt 500 medlemmar.

Uppgifterna grundar sig på Finansinspektionens webbpublikation Työttömyyskassat 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Dima Matjushin, informationsexpert, telefon 09 183 5588.

Bilaga

Työttömyyskassat 2021 (på finska med svensk resumé, pdf och excel-tabeller)