Webbnyheter 28.5.2021 – 10/2021

Ny suppleant i Finansinspektionens direktion

Riksdagens bankfullmäktige har den 28 maj 2021 utnämnt Minna Lehmuskero till suppleant i Finansinspektionens direktion från och med den 28 maj 2021 till slutet av direktionens treåriga mandatperiod, som inleddes den 1 januari 2021.

Minna Lehmuskero arbetar som övermatematiker vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social trygghet och försäkringar. Hon efterträder den tidigare suppleanten Hannu Ijäs.

Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen, och vice ordförande är understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet. De övriga medlemmarna är avdelningschef, överdirektör Heli Backman från social- och hälsovårdsministeriet, filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö, ekonomie magister Leena Kallasvuo och arbetslivsprofessorn i ekonomi Vesa Vihriälä från Helsingfors universitet. Suppleant för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus, för Leena Mörttinen lagstiftningsrådet Janne Häyrynen och för Heli Backman övermatematiker Minna Lehmuskero.