Webbnyheter 19.3.2021 – 6/2021

Gränsvärdet för rapportering av korta nettopositioner återställs till 0,2 procent

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har valt att inte förnya sitt beslut om en tillfällig sänkning av gränsvärdet för rapportering av korta nettopositioner från 0,2 procent till 0,1 procent. Esma anser att läget på finansmarknaden för tillfället inte uppfyller definitionen på exceptionella omständigheter som krävs i förordningen om blankning, vilket således innebär att det inte längre finns grunder för en tillfällig sänkning av gränsvärdet för rapportering.

Esmas beslut om en tillfällig sänkning av gränsvärdet för rapportering trädde i kraft den 16 mars 2020. Beslutet gällde i tre månader, och det förnyades i juni, september och december 2020. Det senast förnyade beslutet upphör att gälla den 19 mars 2021, och korta positioner per nämnda dag ska rapporteras till de nationella myndigheterna senast den 22 mars 2021 kl. 15.30. Från den 20 mars 2021 är gränsvärdet för rapportering 0,2 procent av det emitterade aktiekapitalet.

Närmare upplysningar