Verkkouutinen 19.3.2021 – 6/2021

Nettomääräisten lyhyiden positioiden raportointiraja palaa 0,2 prosenttiin

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on päättänyt olla uudistamatta päätöstään nettomääräisten lyhyiden positioiden raportointirajan alentamisesta tilapäisesti 0,2 prosentista 0,1 prosenttiin. ESMA katsoo, ettei tämänhetkinen tilanne rahoitusmarkkinoilla enää täytä lyhyeksimyyntiasetuksen vaatimaa määritelmää poikkeusoloista, minkä vuoksi raportointirajan tilapäiselle alentamiselle ei ole näin ollen enää perusteita.

ESMAn päätös tilapäisestä raportointirajan alentamisesta tuli voimaan 16.3.2020. Päätös oli voimassa kolme kuukautta, ja se uudistettiin kesä-, syys- ja joulukuussa 2020. Viimeisen uudistetun päätöksen voimassaolo päättyy 19.3.2021, ja kyseisen päivän lyhyet positiot tulee raportoida kansallisille viranomaisille maanantaihin 22.3.2021 klo 15.30 mennessä. Raportointiraja on 20.3.2021 alkaen 0,2 prosenttia liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.

Lisätietoja