Webbnyheter 4.3.2020 – 5/2020

Avsiktsförklaring mellan Finansinspektionen och centralen för utredning av penningtvätt

Finansinspektionen och centralen för utredning av penningtvätt undertecknade en avsiktsförklaring den 26 februari 2020.

– Avsiktsförklaringen effektiviserar informationsutbytet om bekämpning av penningtvätt, konstaterar chefen för Finansinspektionens avdelning för digitalisering och analys, Samu Kurri. Framöver är det möjligt att lämna in begäran om upplysningar via penningtvättscentralens egen webbapplikation. Samtidigt får Finansinspektionen en möjlighet att utnyttja webbapplikationens funktion för tillsynsmyndigheter.

Lagen om Finansinspektionen och lagen om centralen för utredning av penningtvätt har sedan våren 2019 tillåtit informationsutbyte mellan Finansinspektionen och centralen för utredning av penningtvätt. Dessa såg det ändå som nödvändigt att upprätta en avsiktsförklaring som preciserar innehållet och metoderna för informationsutbytet.

Utnyttjande av den finansiella sektorn för penningtvätt och finansiering av terrorism och bristande tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism har fått stort utrymme i diskussionerna under de senaste åren. Det är Finansinspektionens strategiska mål att Finland har ett gott anseende inom penningtvättsbekämpning.

Närmare upplysningar lämnas av

Byråchef Pekka Vasara, byrån för bekämpning av penningtvätt, telefon 09 183 55 13 eller pekka.vasara(at)fiva.fi