Verkkouutinen 4.3.2020 – 5/2020

Finanssivalvonnan ja rahanpesun selvittelykeskuksen välillä solmittu yhteistoimintapöytäkirja

Finanssivalvonta ja rahanpesun selvittelykeskus allekirjoittivat yhteistoimintapöytäkirjan 26.2.2020.

– Yhteistoimintapöytäkirjan avulla tietojenvaihto rahanpesun estämisen asioissa tehostuu, toteaa Samu Kurri, Finanssivalvonnan Digitalisaatio ja analyysi -osaston päällikkö. Jatkossa tietopyyntöjä voidaan tehdä rahanpesun selvittelykeskuksen oman verkkosovelluksen kautta. Samalla Finanssivalvonta saa mahdollisuuden hyödyntää rahanpesun ilmoitussovelluksen valvoja-toimintoa.

Laki Finanssivalvonnasta ja laki rahanpesun selvittelykeskuksesta ovat vuoden 2019 keväästä alkaen mahdollistaneet Finanssivalvonnan ja rahanpesun selvittelykeskuksen välisen tietojenvaihdon. Finanssivalvonta ja rahanpesun selvittelykeskus katsoivat kuitenkin tarpeelliseksi laatia yhteistoimintapöytäkirjan, jossa täsmennetään tiedonvaihdon sisältöä ja menetelmiä.

Finanssisektorin hyväksikäyttö rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen sekä puutteet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa ovat olleet vahvasti esillä parin viime vuoden aikana. Finanssivalvonnan strategisena tavoitteena on, että Suomella on hyvä maine rahanpesun estämisessä.

Lisätietoja antaa

Pekka Vasara, toimistopäällikkö, Rahanpesun estäminen, p. 09 183 5513 tai pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi