Webbnyheter 7.9.2018 – 7/2018

Statistikundersökning om trafikförsäkringen 2012–2016: lönsamheten på god nivå

År 2016 uppgick premieinkomsten för hela försäkringsrörelsen till 828 miljoner euro, vilket är ca 15 miljoner mindre än året innan. Under granskningsperioden 2012–2016 ökade premieinkomsten jämfört med året innan under 2013, 2014 och 2015.

Trafikförsäkringens realiserade resultat uppgick 2016 till ca 210 miljoner euro. Under gransknings-perioden har resultatet varit 173 miljoner euro i genomsnitt. Det realiserade resultatet i förhållande till premieintäkterna var 2016 ca 25 % och under granskningsperioden i genomsnitt 22 %. Verksamheten har varit mycket lönsam om man ser till hela försäkringsgrenen. Det fanns emellertid stora skillnader i resultatbildning mellan bolagen.

År 2016 var trafikförsäkringens totalkostnadsprocent 93 %, mot i genomsnitt 97 % under 2012–2016. Totalkostnadsprocenten per kundgrupp för tillståndspliktig trafik och för företag och sammanslutningar var i genomsnitt 104 procent under granskningsperioden. För hushåll var totalkostnadsprocenten i genomsnitt 96 % under perioden, mot 88 % under 2016.

Finansinspektionens statistikundersökning om trafikförsäkringen grundar sig på data från 2012–2016. Statistikundersökningen innehåller tabeller, diagram och beräkningar av försäkringspremier, marknadsandelar, resultat och nyckeltal. Resultatuppgifterna presenteras både sammanräknat för branschen och per bolag. I den Excelfil som publiceras samtidigt med statistikundersökningen presenteras resultatuppgifterna noggrannare.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 09 183 55 33 eller pirkko.welin-siikaluoma(at)fiva.fi

Bilagor