Webbnyheter 28.12.2018 – 16/2018

Ny ersättare i Finansinspektionens direktion

Riksdagens bankfullmäktige har den 14 december 2018 utnämnt Janne Häyrynen till ersättare i Finansinspektionens direktion från och med den 14 december 2018.

Janne Häyrynen arbetar som lagstiftningsråd vid finansministeriets finansmarknadsavdelning. Han efterträder den tidigare ersättaren Jaakko Weuro.

Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen, och vice ordförande statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki vid finansministeriet.  De övriga medlemmarna är överdirektör Outi Antila från social- och hälsovårdsministeriet, filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö och verkställande direktör Vesa Vihriälä från Näringslivets forskningsanstalt. Ersättare för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus, för Martti Hetemäki lagstiftningsråd Janne Häyrynen och för Outi Antila direktör Hannu Ijäs.

Motsvarande webbnyhet på finska publicerades den 28 december 2018.