Webbnyheter 18.9.2018 – 8/2018

Arbetslöshetskassorna 2017: Utgifterna för inkomstrelaterade dagpenningar samt antalet dagpenningsmottagare och utbetalda förmånsdagar minskade

​Arbetslöshetskassornas utgifter för inkomstrelaterade dagpenningar minskade år 2017 med 14 procent jämfört med året innan. Inkomstrelaterade dagpenningar betalades för sammanlagt 2,3 miljarder euro.

Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning minskade med 11 procent och antalet utbetalda förmånsdagar med 12 procent. Det fanns stora skillnader såväl i utvecklingen av utgifterna som i utvecklingen av antalet dagpenningmottagare och antalet förmånsdagar mellan arbetslöshetskassorna. Även utgifterna för alterneringsersättningar och antalet personer som fick alterneringsersättning minskade avsevärt.

År 2017 började arbetslöshetskassorna bevilja rörlighetsunderstöd, vilket utbetalades för sammanlagt något över 2 miljoner euro. Rörlighetsunderstödets syfte är att uppmuntra arbetslösa arbetssökande att acceptera en arbetsplats eller utbildning som ansluter sig till arbetet också utanför sitt eget pendlingsområde.

Handläggningstiderna för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning var på oförändrad nivå. Kassornas genomsnittliga handläggningstid vid positiva beslut om full inkomstrelaterad dagpenning var nio dagar, dvs. nästan samma som de tre föregående åren.

Uppgifterna grundar sig på Finansinspektionens webbpublikation Työttömyyskassat 2017. Finansinspektionen publicerar dessutom grunderna för arbetslöshetskassornas medlemsavgifter varje år samt uppgifter om antalet ansökningar, förmånsutgifter och handläggningstider varje kvartal i sin webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Dima Matjushin, informationsexpert, telefon 09 183 5588.

Bilaga

Työttömyyskassat 2017 (på finska med svensk resumé, pdf)