Verkkouutinen 18.9.2018 – 8/2018

Työttömyyskassat 2017: Ansiopäivärahamenot sekä päivärahan saajien ja maksettujen etuuspäivien määrät laskivat

Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot alenivat vuonna 2017 14 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ansiopäivärahoja maksettiin yhteensä 2,3 miljardia euroa.

Ansiopäivärahan saajien määrä laski 11 prosenttia ja maksettujen etuuspäivien määrä 12 prosenttia. Työttömyyskassojen väliset erot sekä menojen että päivärahan saajien lukumäärän ja etuuspäivien määrän kehityksessä olivat suuria. Myös vuorottelukorvausmenot ja vuorottelukorvausta saaneiden henkilöiden määrä laskivat huomattavasti.

Vuonna 2017 työttömyyskassat alkoivat myöntää liikkuvuusavustusta, jota maksettiin yhteensä hieman yli 2 miljoonaa euroa. Liikkuvuusavustuksen tavoitteena on kannustaa työttömiä työnhakijoita vastaanottamaan työpaikka tai työhön liittyvä koulutus myös oman työssäkäyntialueensa ulkopuolelta.

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyajat pysyivät vakaina. Kaikkien kassojen keskimääräinen käsittelyaika täyttä ansiopäivärahaa koskevissa myönteisissä päätöksissä oli yhdeksän päivää eli lähes sama kuin kolmena edeltävänä vuonna.

Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan julkaisemaan Työttömyyskassat 2017 -verkkojulkaisuun. Finanssivalvonta julkaisee lisäksi työttömyyskassojen jäsenmaksuperusteet vuosittain, sekä hakemusmääriä, etuusmenoja ja käsittelyaikoja koskevat tiedot neljännesvuosittain verkkopalvelussaan.

Lisätietoja antaa

  • Dima Matjushin, tietoasiantuntija, puhelin 09 183 5588.

Liite

Työttömyyskassat 2017 (pdf)