Webbnyheter 14.2.2017 – 4/2017

Ny ersättare för social- och hälsovårdsministeriets representant i Finansinspektionens direktion

Riksdagens bankfullmäktige har den 9 februari 2017 utnämnt Hannu Ijäs till ersättare för social- och hälsovårdsministeriets representant i Finansinspektionens direktion från och med den 9 februari 2017. 

Juris kandidat, vicehäradshövding Hannu Ijäs arbetar som direktör vid social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning. Han ersätter Mikko Kuusela, som blir chef för Finansinspektionens byrå för arbetspensionsanstalter den 1 mars 2017.

Ordförande för Finansinspektionens direktion är Olli Rehn, direktionsmedlem i Finlands Bank, och vice ordförande Martti Hetemäki, statssekreterare som kanslichef vid finansministeriet. De övriga medlemmarna är överdirektör Outi Antila från social- och hälsovårdsministeriet, vicehäradshövding Pirkko Juntti och verkställande direktör Vesa Vihriälä från Näringslivets forskningsanstalt. Ersättare för Olli Rehn är avdelningschef Katja Taipalus, för Martti Hetemäki konsultative tjänstemannen Jaakko Weuro och för Outi Antila direktör Hannu Ijäs.

Motsvarande webbnyhet på finska publicerades den 10 februari 2017.