Webbnyheter 13.7.2017 – 12/2017

Finansinspektionen har beslutat påföra Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelse en ordningsavgift för försummad rapportering

Finansinspektionen har beslutat påföra Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelse en ordningsavgift på femtusen (5 000) euro för försummad rapportering. Bolaget har försummat att inom utsatt tid lämna in i lagen fastställda regelbundna rapporter till Finansinspektionen. Uppgifterna har lämnats in sex (6) bankdagar för sent.

Finansinspektionen kan för försummelse av rapporteringsskyldighet påföra en juridisk person en ordningsavgift på 5 000–100 000 euro. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 11.7.2017 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att det har tagit del av beslutet.

Upplysningar:

  • Ledande rådgivare Sonja Lohse
  • Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 51 54 (vardagar 9–16).

Bilaga