Verkkouutinen 13.7.2017 – 12/2017

Finanssivalvonta määrännyt Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelselle rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä

Finanssivalvonta on määrännyt Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelselle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Yhtiö on laiminlyönyt toimittaa Finanssivalvonnalle laissa määrättyjä säännöllistä raportointia koskevia tietoja määräajassa. Tiedot on toimitettu kuusi (6) pankkipäivää myöhässä. Finanssivalvonta voi määrätä raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä oikeushenkilölle 5 000–100 000 euron rikemaksun. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 11.7.2017 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja

Sonja Lohse, johtava neuvonantaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, ruotsiksi)