Webbnyheter 2.9.2016 – 11/2016

Lagen om gräsrotsfinansiering trädde i kraft den 1 september 2016

​Den nya lagen om gräsrotsfinansiering trädde i kraft den 1 september 2016. Det viktigaste syftet med lagen är att säkerställa investerarskyddet, och bestämmelser om lånebaserad gräsrotsfinansiering, som hittills varit en oreglerad verksamhet, tas nu i in lag. Genom lagen blir gräsrotsfinansiering en mer integrerad del av den reglerade finansmarknaden.

​Framöver ska tjänsteleverantörer som tillhandahåller gräsrotsfinansiering registrera sig i Finansinspektionens register. 

Närmare upplysningar om gräsrotsfinansiering

  • Ring kommunikationens servicetelefon, 010 195 706, för närmare upplysningar.
  • Frågor kan också skickas till joukkorahoituskysymys(at)fiva.fi.

See också