Webbnyheter 19.9.2016 – 12/2016

Finansinspektionen överklagar Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om handlingsoffentlighet till vissa delar och utlämnar uppgifter till övriga delar

Finansinspektionen överklagar Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om handlingsoffentlighet (01778/15/1203) som gäller offentligheten av arbetspensionsbolagens kunduppgifter i samband med betydande och exceptionella transaktioner, eftersom beslutet också gäller sådana transaktioner som inte är betydande eller exceptionella.

Enligt förvaltningsdomstolens beslut är även rapporterade uppgifter, som är annat än betydande och exceptionella transaktioner, offentliga. 

Förvaltningsdomstolens beslut skulle således förplikta att även lämna ut kunduppgifter om andra än betydande och exceptionella transaktioner.

Finansinspektionen anser att den genom att lämna ut kunduppgifter utan FD:s uttryckliga beslut skulle bryta mot bestämmelserna om sekretesskyldighet.            

Finansinspektionen nöjer sig med beslutet till den del beslutet gäller skyldigheten att ge kunduppgifter i samband med transaktioner som den anser vara betydande och exceptionella i rapport 22b och att lämna ut informationen till den person som överklagat hos förvaltningsdomstolen. Finansinspektionen anser att den däremot inte är skyldig att lämna ut andra kunduppgifter som den anser omfattas av affärshemligheten.

Motsvarande webbnyhet på finska publicerades den 16 september 2016.