Webbnyheter 1.9.2016 – 10/2016

Finansinspektionen har beslutat påföra Försäkringsaktiebolaget Bothnia International en ordningsavgift för försenad rapportering

Finansinspektionen har beslutat påföra Försäkringsaktiebolaget Bothnia International en ordningsavgift på femtusen (5 000) euro. Bolaget har försummat att inom utsatt tid lämna in i lagen fastställda regelbundna rapporter till Finansinspektionen. Dröjsmålet med att lämna in rapporterna har varierat mellan 6 och 8 dagar.

Finansinspektionen kan för försummelse av rapporteringsskyldighet påföra en juridisk person en ordningsavgift på 5 000–100 000 euro. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 30.8.2016 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att det har tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare, telefon 010 831 5311

Bilaga