Verkkouutinen 1.9.2016 – 10/2016

Finanssivalvonnalta rikemaksu Vakuutusosakeyhtiö Bothnia Internationalille raportointien viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt Vakuutusosakeyhtiö Bothnia Internationalille viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun. Yhtiö on laiminlyönyt toimittaa Finanssivalvonnalle laissa määrättyjä säännöllistä raportointia koskevia tietoja määräajassa. Viivästykset tietojen toimittamisessa ovat vaihdelleet 6–8 päivään.

Finanssivalvonta voi määrätä raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä oikeushenkilölle 5 000–100 000 euron rikemaksun. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 30.8.2016 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)