Webbnyheter 15.12.2015 – 18/2015

Ny suppleant för Finlands Banks medlem i Finansinspektionens direktion

​Bankfullmäktige fattade den 18 november 2015 beslut om att utse Katja Taipalus till suppleant i Finansinspektionens direktion från och med den 15 december 2015 till slutet av direktionens treåriga mandatperiod, som inleddes den 1 januari 2015.

Politices doktor Katja Taipalus tar den 15 december 2015 över som avdelningschef för Finlands Banks avdelning för finansiell stabilitet och statistik. Hon efterträder på bägge posterna Kimmo Virolainen, som blir ställföreträdande direktionsmedlem vid Internationella valutafonden (IMF) i Washington den 18 januari 2016.

Ordförande i Finansinspektionens direktion är Pentti Hakkarainen från Finlands Bank och vice ordförande är statssekreteraren och kanslichefen Martti Hetemäki från finansministeriet. De övriga medlemmarna är överdirektör Outi Antila från social- och hälsovårdsministeriet, vicehäradshövding Pirkko Juntti och verkställande direktör Vesa Vihriälä från Näringslivets forskningsinstitut. Suppleant för Martti Hetemäki är konsultative tjänstemannen Jaakko Weuro och suppleant för Outi Antila är övermatematiker Mikko Kuusela.